Bröstförstoring med eget fett 2.0

Breast_Augmentation_Using_Preexpansion För snart 2 veckor sedan skrev jag några rader om möjligheten att åstadkomma lyckad bröstförstoring med hjälp av patientens eget fettväv. Nya och alarmerande rapporter om bröstförstoringar med “fejkade” bröstimplantat från oseriösa tillverkare, läs franska PIP, som visat sig innehålla orena eller farliga material, komplikationer till följd av insprutningar med Macrolane och generellt ökande ovilja att använda “främmande” ämnen får säkert många patienter att vända ryggen till dessa idag starkt ifrågasatta metoder för bröstförstoring. Vad kan då en egenfett baserad bröstförstoring erbjuda dessa patienter? Hur säkert är det? Blir förstoringen bestående? Passar metoden alla?

Frågor är många och svaren är inte alltid solklara.

Den medicinska användningen av eget fett för vävnads omforming är flera decennier lång och har i modern tid pågått i stort sätt lika länge som den moderna fettsugningen, uppskattningsvis i över 20 år. Jag minns fortfarande idag hur glada vi blev, både patienten och jag, när den med patientens eget fett fyllda gropen i kinden mirakulöst försvann efter en transplantation som gjordes av mig på dåvarande Öresundskliniken 1986. Seriös klinisk forskning på området har emellertid varit högst sporadisk; endast “case rapports” har publicerats i den medicinska fackpressen.

Ett genombrott kom för något år sedan (januari 2009) när den amerikanska plastikkirurgiska föreningen (American Society of Plastic Surgeons) hävde sitt tidigare rekommendation som i princip förbjöd fett transplantation eller transfereringar till bröst i förstorande syftet.  Deras (American Society of Plastic Surgeons Breast Fat Grafting Task Force) farhågor kring svårigheter att med mammografi säkert kunna särskilja cancer från fett har visat sig vara mycket starkt överdrivna, Kliniska prövningar i vilka olika “skördemetoder för fett” och varierande metoder att “så fett” kunnat jämföras med varandra. Med  sofistikerade högteknologiska mätmetoder har man på milliliter när kunnat följa fettets överlevnad efter transplantationen och äntligen kunnat fastställa utan tvivel hur en lyckat fett transplantation skall genomföras för bra resultat. Den mest aktuella undersökningen som publicerats för 8 månader sedan ligger till grund för nedan beskrivna rekommendationer. Det som är extra roligt för mig som plastikkirurg som praktiserat bröstförstoringar med patientens eget fett framgångsrikt i 3 års tid är att riktlinjerna som redovisas är identiska med de som jag har använt vid mina operationer sedan starten för 3 år sedan.

Nedan följer kort sammanfattning av dessa rekommendationer.

Patienturval är viktig där patientens förväntan på resultatet, bröstens aktuella utseende, tidigare genomförda amningar och fettdepåernas storlek är av betydelse för resultatet. En idealpatient är en kvinna med lätt “hängbröst” som önskar bättre form framför en ren storleksökning hos brösten. En annan faktor som kan vara av betydelse för genomförandet av en framgångsrik bröstförstoring med eget fett är en förbehandling med BRAVA (externt vacuum) under 3-4 veckor innan operation. Hur BRAVA ser ut och fungerar praktiskt skall jag beskriva närmare lite senare.

Operationen som med fördel sker som dagkirurgi och utan helnarkos tar omkring 2 timmar och består av två faser. Fas 1 omfattar “skörden” av fett från kroppsområden som mage, lår, rumpa eller rygg. Detta kan ses som “bonus”; fettsugning som görs med Body-jet avlägsnar minst 500-1500 g fett beroende på behovet och tillgång; alla vet ju att när brösten minskar så ökar fettdepåer på andra och oftast minst önskade ställen. Fettet samlas i specialdesignade behållare, “tvättas” och separeras från vätska för att slutligen laddas i specialdesignade injektionskanyler. Fas 2 består av “såden” eller injektion av fett i och omkring brösten vars slutliga form växer fram mitt framför ögonen på operatören. Injektionstekniken tar stora hänsyn till fettcellernas specifika behov av syretillförsel som i sin tur är av avgörande betydelse för cellernas överlevnad. Den överförda volymen varierar mycket beroende på patientens behov och bröstens kondition. Rätt genomförd fett transplantation skall skapa betingelser som garanterar att omkring 70% av överförda celler överlever “flytten”. Cirka 10% av den överförda cellvolymen består av stamceller s.k. preadipositer. Dessa celler garanterar fettvävnadens fortbestånd, detta genom att döda celler ersätts kontinuerligt av nybildade fettcelller som uppstår från just preadipositer. Slutligen kläs patienten i smidig “postfettsugningsdräkt” som garanterar att behandlade områden läker utan ojämheter. De förstorade brösten omslutes med mjuk bh; märk väl att inga stygn används då behandlingen sker genom små stick i huden. Så klart inga ärr behöver befaras även hos känsliga individer.

BRAVA behandlingen kan återupptas redan under första veckan postoperativt för att pågå i ytterligare 4 veckor för bästa resultat.

 

 

Bröstförstoring med eget fett?

Bröstens storlek har stått i fokus länge utan att sambandet mellan storlek och form har diskuterats särskilt ingående. Det är ju på det sätt att patienter som söker för bröstförstoring kan generellt indelas i två grupper. Den ena gruppen söker förstoring då brösten är och har alltid i patientens ögon varit små eller otillräckligt stora. Den andra gruppen har en gång i tiden varit nöjda med bröstens form och storlek, dock inte längre då brösten har minskat i storlek och i samma takt förlorat sin tidigare tillfredsställande form. Om den första gruppen utgörs mest av yngre kvinnor med få eller inga graviditeter bakom sig så består den andra gruppen mest av kvinnor som hunnit lite längre i sina liv. Generellt ligger önskemål om graden av bröstförstoring olika hos dessa grupper. De yngre kvinnorna önskar i allmänhet ökning av bröstvolymen som ändrar kup storlek med 2 steg, t.ex. A till C eller B till D. Den mognare kvinnan som främst bekymras över bröstens bristfälliga form blir tillfredsställd med förändring av kupan med ett steg (A till B, B till C).

Vad kan då inte vara mera i tiden än att presentera ett nytt sätt att åstadkomma en säker och medicinskt beprövad bröstförstoring utan implantat. Som alla medicinska metoder har även denna sina begränsningar, fallgropar, komplikationsrisker och bakslag. Alla dessa faktorer måste lyftas fram för en bra förståelse av för- och nackdelar. Användning av medicinska rön på felaktigt sätt leder annars till att även de bästa metoderna får dåligt rykte och försvinner. Tänk också på vem Du låter operera Din kropp. Gå inte till “bysmeden” när Din tand värker! Välj en tandläkare.

Du skall resonera på samma sätt vid plastikoperationer. Nya och lovande metoder “kidnappas” gärna av självutnämnda “specialister” på estetisk kirurgi.Välj en av Socialstyrelsen legitimerad SPECIALIST I PLASTIKKIRURGI.

Nu till metoden!

Räknar Du Dig till den tidigare beskrivna skaran av kvinnor som önskar moderat bröstförstoring så skall Du läsa vidare. Jag beskriver metoden med några ord och illustrerar med material från ett möte i Helsingfors som jag besökte nyligen.

BEAULI=Breast Augmentation by Lipotransplantation, så heter metoden; krångligare namn får man söka länge. Jag kallar det för “Bröstförstoring med fett”, kanske enklare. Att använda patientens eget fett för förstoring av kroppsorgan är inget nytt; jag har använt fett för ansiktsföryngring i över 20 år med fina resultat. Detta tack vare det att endast små fett volymer har använts i ansiktet; det förflyttade fettet överlever “transporten”. Nyckeln till framgången vid fett transplantation av större kvantiteter är Body-jet maskinen. Du hittar beskrivningen av metoden för fettsugning med Body-jet under www.mybodyjet.se

Själva bröstförstoringen med eget fett skall ses som en del av fettsugningsoperationen, samma enkla bedövning, inga smärtor efteråt och mycket kort konvalescens. Alla patienter är i arbete efter 2-3 dagar. Operationen görs genom små stick i huden, precis som vid fettsugningen, inga stygn eller stora bandage. Endast specialdesignad kroppsstrumpa omsluter behandlade områden. Den nya bröstformen kan Du beundra redan efter 3 dagar när Du duschar första gången efter operationen. Samtidigt kan Du glädjas åt att tidigare “ridbyxlår”, “bilringar” eller andra hatade prydnader är borta. Glädjen blir dubbel!